You R Nature voelt zich maatschappelijk betrokken met haar omgeving en maatschappelijk verantwoordelijk voor de impact die haar bedrijfsvoering heeft op de wereld. Wij hebben er voor gekozen om -daar waar het past en kan- een bijdrage te leveren aan de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen om zo onze impact van negatief naar positief om te buigen.

In onderstaande carrousel van de 17 ontwikkelingsdoelen (de SDG’s) geven wij weer aan welke doelen wij een positieve bijdrage leveren.

Naast het uitvoeren van activiteiten om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals, steunen wij ook lokale duurzame initiatieven als: