Massage in de laatste levensfase

In de laatste levensfase is het goed om te kijken naar: Wat is er nog mogelijk? Wat kan er nog? Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • Massage met aromatische olie; dit kan met een lichte aanraking met de handen, of, als het te belastend is voor het lichaam, dan kan je penselen gebruiken om de aanraking vlinderlicht te houden. Meestal wordt de penseelmassage toegepast bij de armen en/of het gezicht. Met penselen kunnen ook symbolen worden gemaakt op de huid, denk bijvoorbeeld aan een lemiscaat of een hart.
  • Massage met warme edelstenen. Door edelstenen bij een massage te gebruiken tezamen met de heilzame werking van essentiële oliën, ontstaat een intense ontspanning voor degene die gemasseerd wordt. 
  • Energetische massage: als het niet mogelijk is om iemand fysiek aan te raken, dan kan de massage een paar centimeter boven het lichaam worden gedaan. Met intentie blijf je in verbinding met degene die gaat overlijden. Door met de zgn. M-techniek te werken, wordt deze manier van masseren een prettige en rustgevende ervaring. Bij de M-techniek wordt dezelfde aanraking drie keer herhaald, de eerste aanraking is voor het lichaam nieuw, de tweede aanraking voelt voor het lichaam bekend en bij de derde aanraking ‘omarmt’ het lichaam de aanraking. Door volgens de M-techniek te werken herkent het lichaam het patroon en komt het tot rust.

 

foto: Ellen Wagenaar

Al naar gelang de wens van degene die gaat overlijden kan de massage worden gegeven door een masseur, een ritueelbegeleider, maar natuurlijk ook door een naast familielid of vriend/vriendin.

Palliatieve zorg is altijd erg persoonlijk en vraagt om een goede vertrouwensband. De wensen en onze mogelijkheden nemen we in een persoonlijk gesprek door. Neem dus contact met ons op voor het maken van een afspraak. U kunt ons bellen of het contactformulier invullen.

Scroll naar top

Disclaimer

Bij het verstrekken van de informatie op deze website beroepen wij ons op het recht op vrijheid van meningsuiting. Deze wordt ondermeer gewaarborgd in artikel 10, lid 1 van het  Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). 

De bronnen waar wij uit putten verstrekken informatie over de werking van essentiële oliën, edelstenen en kinesiologie. Deze informatie bestaat uit (soms al duizenden jaren oude) toepassingen in de aromatherapie, publicaties van therapeuten en/of homeopathische artsen en tips /ervaringen van onszelf en andere gebruikers. You-R-Nature doet uitdrukkelijk geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. 

De inhoud van deze site is dan ook uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Houd er rekening mee dat de informatie op deze website niet is geëvalueerd door medische deskundigen. De informatie dient derhalve niet te worden opgevat als een medisch advies. Raadpleeg bij klachten altijd een medisch gekwalificeerde arts en/of specialist. 

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.